عضو جبهه نجات ملی مصر تاکید کرد که دولت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در ارزیابی خود از گروه اخوان المسلمین و انقلاب مصر اشتباه کرد و این گروه به مسئله فلسطین و به روابط ملت مصر با ملت های دیگر آسیب فراوانی وارد کرد.
جمال فهمی  درخصوص علل سردرگمی و تضاد مواضع آمریکا بعد از گذشت یک هفته از عزل محمد مرسی رئیس جمهوری مصر اظهار داشت: یکی از مهمترین دلایل این است که مصر کشوری مهم است و همه قدرت های بزرگ در قبال آن حساس هستند. وی افزود: دولت اوباما ارزیابی اشتباهی نسبت به اخوان المسلمین داشت و تصور می کرد که این گروه قدرتی است که می تواند نوعی ثبات را در مصر اعمال و اهداف آمریکا را در غرق کردن منطقه در جنگ های طائفه ای اجرا کند اما ناگهان حقیقت را فهمید. فهمی اعتراض هایی را که به سرنگونی محمد مرسی منجر شد "انقلابی مردمی" و چه بسا بزرگترین انقلاب مردمی در تاریخ مصر توصیف کرد. وی درباره میلیاردها دلار کمکی که کشورهای عرب حوزه خلیج فارس به مصر وعده داده اند، گفت: پیوند منافع در واکنش به تحولات مصر وجود دارد. این کشورها خود را در معرض تهدید می دیدند مثلا عربستان بزرگترین حامی گروه اخوان المسلمین بود اما اکنون حس کرده است که اگر این گروه در مصر مستقر شود؛ درمعرض تهدید قرار خواهد داشت و چه بسا گروه اخوان المسلمین حتی تاج و تخت کنونی در کشورهای عرب حوزه خلیج فارس را تهدید کند. به گفته جمال فهمی، گروه اخوان المسلمین تنها تلاش کرده است تا با مناطق تحت نفوذ اعضا و طرفداران خود در منطقه ارتباط مثبت برقرار کند. وی در این زمینه افزود: اخوان المسلمین به مسئله فلسطین لطمه زد و آن را فقط در جنبش حماس محدود کرد به گونه ای که گویی حماس همه ملت فلسطین است و دستکم زیان زیادی به روابط مردمی مصر وارد کرد. عضو جبهه نجات ملی مصر اظهار داشت: شرایط داخلی عامل تعیین کننده اصلی در مصر است و شرایط و عوامل خارجی در درجه دوم قرار دارد و تعیین کننده نیست ولی در باره تاثیر عوامل خارجی در مصر مبالغه شده است. فهمی گفت: آمریکا خواهان سرنگونی مرسی نبود ولی با این وجود، این شرایط داخلی و نیروهای مردمی بودند که مرسی را بدون توجه به فشارهای زیاد آمریکا و حمایت نامحدود آن از گروه اخوان المسلمین، سرنگون کردند؛ به خصوص که این گروه با قطع روابط مصر با سوریه در رویکردی طائفه ای، سعی کرد به آمریکا هدیه ای بدهد؛ درحالی که پرچم اسرائیل در بالای سفارت این رژیم، آسمان قاهره را آلوده کرده بود. وی نقش اعراب و آمریکا در پیچیده کردن بحران مصر را کم اهمیت دانست و افزود: مصر یک کشور و جامعه ای بزرگ است و بسیار دشوار است که قدرتی خارجی خیال کند می تواند با سرنوشت ملت آن بازی کند.