«دیوار انسانی محبت» برای حمایت از مسلمانان به دور مرکز اسلامی بوستون تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری مسلم پرس، برودت هوا و خیابان‌های پوشیده از برف مانع نشد و مردم بوستون به محل جمعیت اسلامی مرکز فرهنگی بوستون رفتند و با تشکیل دیوار انسانی محبت، همبستگی خود را با هموطنان مسلمان نشان دادند.

این برنامه در واکنش به دستور مهاجرتی دونالد ترامپ علیه مسلمانان برگزار شد تا مردم حمایت خود را نسبت به مسلمانان اعلام کنند.

شرکت‌کنندگان حدود 45 دقیقه به هنگام نماز ظهر به دور مرکز اسلامی ایستادند درحالی‌که نوشته‌هایی را مانند «مراقب شما هستیم» در دست داشتند.

در پایان نیز شرکت‌کنندگان به درون مسجد دعوت شدند و از آن‌ها با قهوه، چای و شکلات داغ پذیرایی شد.


منبع: ایکنا