شخصیت‌های مسلمان کانادایی روز گذشته با ارسال نامه‌ای سرگشاده به پارلمان و دولت کانادا و همچنین شهروندان کانادایی، خواستار مبارزه با اسلام‌هراسی شدند.

به گزارش خبرگزاری مسلم پرس، شخصیت‌های مسلمان کانادایی روز چهارشنبه با ارسال نامه‌ای به پارلمان، مردم و دولت کانادا، برای مبارزه با اسلام‌هراسی درخواست کمک کردند. آن‌ها همچنین خواستار شدند روز 29 ژانویه، روز حمله مسلحانه تروریستی به مسجد شهر کبک و شهادت 6 نمازگزار، روز ملی یادبود قربانیان مسجد کبک نامگذاری شود.

درخواست نامگذاری روز 29 ژانویه به این عنوان در قالب نامه سرگشاده‌ای به شهروندان کانادایی و دولت ارسال شده است. این نامه توسط مدیر اجرای شورای ملی مسلمانان کانادا در یک کنفرانس خبری در پارلمان هیل در پایتخت کانادا اتاوا قرائت شد.

احسان گردی در این کنفرانس خبری، از مردم کانادا برای پشتیبانی‌ها و حمایت‌هایشان در پی این حادثه تروریستی قدردانی کرد و سپس از دولت کانادا در سطوح فدرالی، استانی و شهرداری خواست با اسلام‌هراسی در این کشور مبارزه کنند.

رهبران مسلمان در این بیانیه از پلیس خواستند بودجه بیشتری برای آموزش نیروهای پلیس برای مقابله با جرایم نفرت محور و اسلام هراسی اختصاص دهند. در سطح استانی نیز پیشنهاد ایجاد یک کمیته ضدنژادپرستی برای نظارت بر مسائل نژادپرستی و حمایت از کمپین‌های تحصیلی ارائه شد. مسلمانان همچنین خواستار برگزاری دوره‌های مبارزه با نژادپرستی در مدارس توسط آموزش و پرورش شدند.

در سطح فدرال نیز نویسندگان این نامه از نمایندگان پارلمان خواستند لایحه مبارزه با اسلام‌هراسی را تصویب نمایند.

هارون بوازی از انجمن مسلمان و اعراب نیز گفت: ما نمی‌گوییم کانادا یا کبک نژادپرست است، اما سیستم‌های نژادپرستانه در اینجا وجود دارند.

محمد یاقونی رئیس مرکز فرهنگی اسلامی کبک نیز گفت: جامعه اسلام قربانی جهل و نادانی شده است. ما امیدواریم دولت پیشنهادات این نامه سرگشاده را بپذیرد، که این نه تنها به نفع جامعه اسلامی بلکه به سود تمام اعضای جامعه است.