عضو هیات مدیره اسلامی انجمن گروه‌های شیعه در آلمان گفت: در برخی انجمن‌های ما این نگرانی رو به افزایش است که مساجد و دفاتر ما هدف حملات نئو سلفی‌ها قرار گیرد.

 به گزارش خبرگزاری مسلم پرس، داوود نظیری‌زاده، عضو هیات مدیره اسلامی انجمن گروه‌های شیعه در آلمان به آژانس خبری آلمان گفته است: «در برخی انجمن‌های ما این نگرانی رو به افزایش است که مساجد و دفاتر ما هدف حملات نئو سلفی‌ها قرار گیرد.»

برخی از انجمن‌ها به همین دلیل در مقابل دفاتر خود ماموران امنیتی گذاشته‌اند و برخی کیف‌ها و ساک‌های مراجعین را بازرسی می‌کنند.

در آلمان نزدیک به پنج میلیون مسلمان زندگی می‌کنند که اکثریت آن‌ها سنی مذهب هستند و ترک‌تبارند. جمعیت مسلمانان شیعه تنها ۱۰ درصد است که عمدتا از ایران، افغانستان یا عراق آمده‌اند.

نه فقط اقلیت شیعه در آلمان، که بیش از همه دولت نگران افزایش تعداد سلفی‌های ساکن در آلمان است. شمار آن‌ها در گزارش سرویس اطلاعات برون مرزی آلمان تا پایان سال گذشته ۹۲۰۰ نفر برآورد شده است. گفته می‌شود از این عده ۵۰۰ اسلام‌گرای افراطی آماده دست زدن به اقدامات خشونت‌بار هستند.

منبع:خبرگزاری مهر