دادگاه عالی فدرال در ابوجا به وزارت اطلاعات نیجریه (DSS) اعلام کرد که باید ابراهیم زکزکی، رهبر جنبش اسلامی نیجریه و زینت ابراهیم، ​همسر وى را فورا آزاد سازد.

به گزارش خبرگزاری مسلم پرس، دادگاه عالی فدرال به وزارت اطلاعات نیجریه دستور داد که شیخ زکزکی و اعضای خانواده ایشان آزاد شوند، دادگاه همچنین به پلیس دستور داد تا رهبر جنبش اسلامى نیجریه و همسرش را به یک مکان امن براى سکونت منتقل کند.

شیخ زکزکی از دسامبر سال ٢٠١٥ از سوی وزارت اطلاعات نیجریه در جریان کشتار وسیع شیعیان این کشور دستگیر شده است و در بازداشتى غیر قانونى به مدت بیش از یک سال نگه داشته شده است.

با این حال، دادگاه با صدور اطلاعیه اى از طریق دبیرخانه دادگاه به وزارت اطلاعات نیجریه، ابراهیم ادریس، بازرس کل پولیس (IGP) و ابوبکر مالامى، دادستان کل فدراسیون (AGF)، اعلام کرد که اگر ایشان بر طبق حکم دادگاه به آزادسازى شیخ زکزاکى از بازداشت اقدام نکنند، این افراد به نقض حکم دادگاه محکوم خواهند شد.

این اطلاعیه که تحت عنوان "اطلاع از عواقب نافرمانی از دستور دادگاه" نگارش شده، به شرح زیر است: «توجه داشته باشید که تا وقتى که شما از دستور موجود در حکم دادگاه عالی فدرال صادره به مورخ ٢ دسامبر ٢٠١٦ تبعیت نکنید که به موجب آن دستور صادر شده است که متقاضیان دادخواست شماره FHC / ABJ / CS / ۲۸۱/۲۰۱۶ و دادخواست شماره FHC / ABJ / CS / ۲۸۲/۲۰۱۶ ظرف مدت چهل روز آزاد شوند، از جمله دیگر اتهامات به اهانت به دادگاه محکوم خواهید بود و به موجب آن مستحق ارجاع به زندان مى باشید.

این دادگاه مطلع شده است که حتی تا روز جمعه، ٢٠ ژانویه ٢٠١٧، شما هنوز از حکم این دادگاه محترم با امتناع از آزادى این افراد؛ شیخ الزکزکی و ملاما زینت ابراهیم از بازداشت تبعیت نکرده اید، بدینوسیله به شما دستور داده مى شود از حکم دادگاه فورا تبعیت کنید یا به جرم اهانت به دادگاه محکوم خواهید شد.»

منبع: ابنا