افزایش هزینه های ازدواج در ایران موجب شده است تا آمار ازدواج در ایران کاهش یابد و همچنین آمار تولید نسل درایران به شدت کاهش یابد.

به گزارش خبرگزاری مسلم پرس، وب سایت انگلیسی اینتل نیوز در گزارشی نوشت: افزایش هزینه های ازدواج در ایران موجب شده است تا آمار ازدواج در ایران کاهش یابد و همچنین آمار تولید نسل درایران به شدت کاهش یابد.

 این وب سایت افزود: آمار های اخیر حاکی از این است که در 4 ماه نخست سال 2016، 234980 ازدواج در ایران انجام شده است که این رقم در تاریخ مشابه سال قبل 240329 بوده است.

 گفتنی است آمار ازدواج سفید در ایران افزایش یافته است که ایران می تواند به رشد شاخص جمعیت ایران ضربه بزرگی بزند. گزارش های رسمی حاکی از این هستند که 11.5 میلیون از مردان و زنان سن ازدواج را رد کرده اند و همچنان مجرد می باشند.

منبع: جام نیوز