دادگاه بحرین «مهدی سهوان» مداح اهل بیت‌(علیهم السلام) را به اتهام تحصن در مقابل منزل شیخ «عیسی قاسم» در منطقه الدراز به ۶ ماه حبس محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مسلم پرس، دادگاه جنایی سوم بحرین به ریاست قاضی «جابر الجزار»، «مهدی سهوان» را از اتهام تحریک علیه دولت بحرین تبرئه کرده و وی را به اتهام تحصن در مقابل منزل شیخ عیسی قاسم در منطقه الدراز و مشارکت در تجمع غیرقانونی به 6 ماه حبس محکوم کرد.

بنابر گزارش پایگاه «مرأة البحرین»، دادستانی سه اتهام اعم از تحریک علیه رژیم بحرین، مشارکت در تجمع بیش از یک هزار نفر و مشارکت در تجمع غیرقانونی، وارد کرده است.

دادگاه مذکور پیش از این نیز دو حکم علیه مهدی سهوان مبنی بر 6 ماه حبس در یک قضیه و 3 ماه حبس در قضیه دیگر صادر کرده بود.

منبع: خبرگزاری فارس