پایگاه صهیونیستی «اسرائیل تایمز» ضمن بازتاب سخنان وزیر دفاع کشورمان نوشت: در صورت تحمیل هرگونه جنگی علیه تهران، اسرائیل نابود می شوند.

به گزارش خبرگزاری مسلم پرس، پایگاه صهیونیستی «اسرائیل تایمز» ضمن بازتاب سخنان روز یکشنبه سردار «حسین دهقان» نوشت: ایران گفته است که در صورت تحمیل هرگونه جنگی علیه تهران، اسرائیل نابود می شوند.
این پایگاه صهیونیستی می افزاید که شروع چنین جنگی به معنای نابودی رژیم صهیونستی است.
«اسرائیل تایمز» در ادامه می‌ نویسد که این سخنان وزیر دفاع ایران پس از آن صورت می گیرد که نخست وزیر اسرائیل پیش از این گفته بود که قصد دارد برای برهم‌زدن توافق هسته ای با دونالد ترامپ همکاری کند.
منبع: میزان