محمود علی یوسف وزیر خارجه جیبوتی اعلام کرد که کشورش از احداث پایگاه نظامی سعودی ها در اراضی این کشور استقبال می کند.

به گزارش خبرگزاری مسلم پرس، وزیر خارجه جیبوتی از موافقت دولت این کشور با احداث پایگاه نظامی سعودی ها در خاک جیبوتی خبر داد.
 
در همین راستا، «محمود علی یوسف» وزیر خارجه جیبوتی اعلام کرد: از حضور نظامی عربستان در خاک خود استقبال می کنیم. در همین راستا نیز برخی از مقامات نظامی سعودی در شماری از مناطق جیبوتی که محل استقرار نظامیان عربستان خواهد بود، حضور یافتند.
 
وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: طبیعتا ما با این اقدام موافق هستیم و انتظار داریم که در آینده نزدیک این توافق نامه امضا شود.
 
وزیر خارجه جیبوتی که کشورش به دلیل حمایت های هنگفت سعودی ها از این کشور به مزدور عربستان تبدیل شده است، در سخنانی همسو با مقامات سعودی مواضعی علیه ایران اتخاذ کرد و در سخنانی مضحکانه مدعی شد که رابطه با ایران برای جیبوتی مشکل زا است.
 
گفتنی است، کشور جیبوتی در سال گذشته در اقدامی همسو با رژیم سعودی روابط خود را با ایران قطع کرد.

منبع: خبرگزاری مهر