زنی در ایالت یوتا در جنوب غرب آمریکا در دورانی که بسیار جوان بوده، 35 کودک معلول را در منزل روستایی خود بزرگ کرده است.

 به گزارش خبرگزاری مسلم پرس،خانم "کریستی جیمسون" که اکنون 73 سال دارد، سرپرستی کودکان معلولی را که دیگران از پذیرش آنان سر باز زدند، بر عهده گرفته است.

کریستی معروف به "مادر مهربان" بعد از ازدواجی که حاصل آن دو فرزند بود، با همسرش به این نتیجه رسیدند که می توانند فرزندان بیشتری را سرپرستی کنند و به همین دلیل، پذیرش کودکانی را که اغلب دچار انواعی از معلولیت های متفاوت بودند، آغاز کردند.

کرستین دختر بیولوژیک این مادر مهربان گفته است: از اینکه می بینم پدر و مادرم به خوبی نیازهای هر کودکی که به خانواده می پیوندد را درک می کنند لذت می برم، همه خواهران جدیدم را دوست دارم و از کمک به تربیت بعضی از آنان خرسندم.

منبع: العالم