فعالان جبهه بین المللی شیعه پاکستان با برگزاری تظاهرات، بر لزوم بازسازی قبور ائمه(علیهم السلام) در بقیع تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مسلم پرس،فعالان جبهه بین المللی شیعه پاکستان با برگزاری تظاهراتی خواستار بازسازی قبور ائمه(علیهم السلام) در بقیع شدند.

سید ضیا عباس نقوی از رھبران جبهه بین المللی شیعه پاکستان در سخنانی با اشارہ به این که تخریب قبور ائمه بقیع به دست آل سعود بازر ترین مصداق تروریسم دولتی است، تاکید کرد: عربستان بیش از سایر دولت ھای استعماری به شیعه ضربه زدہ است.

وی بر لزوم بازسازی قبور ائمه اطهار(علیهم السلام) و سایر بزرگان دین اسلام از سوی عربستان تأکید کرد.

نقوی از اقدامات نیروھای مسلح پاکستان در مبارزه با تروریسم تقدیر کرد و افزود: مردم کشور از رییس جدید ارتش پاکستان توقع دارند که امنیت کشور را به خوبی تامین کند.

منبع: شیعه نیوز