سوکا یا سوکات یک مراسم نمادین مذهبی است که همه ساله با شروع فصل سرما وبارندگی توسط یهودیان به مدت هفت روز برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مسلم پرس، “سوکا” یا “سوکات” یک مراسم نمادین مذهبی است که همه ساله با شروع فصل سرما وبارندگی توسط یهودیان به مدت هفت روز برگزار می شود.

هدف از برگزاری این مراسم مذهبی و معنوی که گفته می شود در تورات نیز به آن سفارش شده است، بیرون آمدن از محیط امن خانه که پوشیده شده از مصالح ساختمانی محکم و استوار است و آمدن به داخل کلبه ای که سقف و دیوارهای آن از برگ ها والیاف طبیعی ساخته شده و به ظاهر محیطی است نا امن در مقابل عوامل طبیعی.

یهودیان معتقدند با برگزاری این مراسم به طور سالانه شرایطی را برای خود وخانواده هایشان ایجاد می کنند که طی آن با طبیعت بیشتر در ارتباط هستند و با این حرکت نمادین دریچه های ذهن وقلب خود را به سوی یک تجربه معنوی و تحولی الهی باز می کنند.

 همچنین آنان معتقدند، که جمع شدن همه افراد اعم از کسانی که تمکن داشتن سرپناه های امن را دارند و یا کسانی که در طول زندگی احساس ناامنی دارند، به زیر یک سقف مشترک که با جهان خارج مانند آسمان وطبیعت اطراف در ارتباط است می تواند در آنها حس مشترکی را ایجاد کند.

آنها در این هفت روز غذای خود را در زیر همین سقف با یکدیگر به اشتراک می گذارند.

روز گذشته این مراسم در محوطه باز مرکز اسلامی آیت الله خویی لندن و با هدف نزدیکی و گفتگوی ادیان توسط گروهی از یهیودیان و جمعی از مسلمانان برگزار شد که پس از صرف صبحانه در زیر کلبه ای که از پیش ساخته شده بود، خانواده های یهودی برای بازدید ازمرکز اسلامی آیت الله العظمی خویی به داخل مسجد رفته وبا آیین های مذهبی شیعیان و شیوه های عبادت مسلمانان آشنا شدند.

img_9580 img_9583 img_9592 img_9598 img_9604 img_9614 img_9618 img_9619 img_9624 img_9630 img_9635 img_9639 img_9642 img_9644 img_9655 img_9665 img_9668 img_9670 img_9673 img_9678 img_9682 img_9687 img_9688 img_9689 img_9690 img_9699 img_9703 img_9710

منبع: شفقنا