بیلی بوش، مجری آمریکایی شبکه سی ان ان، ترامپ را واداشته بود که در سال 2005 سخنان زشتی را دربارۀ زنان بر زبان بیاورد.

به گزارش خبرگزاری مسلم پرس به نقل از العالم، ملانیا ترامپ در گفتگو با شبکه سی ان ان گفت که "بیلی بوش"، مجری آمریکایی این شبکه، ترامپ را واداشته بود که در سال 2005 سخنان زشتی را دربارۀ زنان بر زبان بیاورد. 

ملانیا با تأکید بر اعتماد خود به ترامپ گفت که طرح موضوع این ویدیوی جنجالی، توطئه مخالفان سیاست های همسرش بوده است. او با تأکید بر اینکه هرگز ندیده ترامپ با آن ادبیاتی که در این ویدیو صحبت کرده است حرف بزند، افزود: «من به او گفتم که این ادبیات ناشایست و غیر قابل قبول است.» با وجود این، ملانیا اذعان کرد که از حرف های همسرش در این ویدیو شوکه شده است؛ گویی که او ترامپ همیشه نیست.

از نگاه ملانیا ترامپ، بیلی بوش دونالد ترامپ را اغفال کرده و او را به این «سخنان بچگانه» کشانده است.