همزمان با استعفای دولت کویت، مجلس این کشور نیز توسط صباح الأحمد جابر الصباح، امیر این کشور، منحل شد.

همزمان با استعفای دولت کویت، مجلس این کشور نیز توسط صباح الأحمد جابر الصباح، امیر این کشور، منحل شد.

 به گزارش خبرگزاری رسمی کویت، امیر این کشور بر اساس مادۀ 107 قانون اساسی، حکم انحلال مجلس را صادر کرده‌است.

 براساس این گزارش، انحلال مجلس بر اساس شرایط حساس منطقه، چالش‌های امنیتی پیش‌رو و پیامدهای آن‌ها صورت گرفته‌است.

 این در حالی است که گزارش‌ها حاکی است انحلال مجلس و برگزاری انتخابات زودهنگام مجلس با هدف برون‌رفت از بحران مالی و ممانعت از ورود معارضان این کشور به عرصۀ انتخابات صورت گرفته‌است.

تصویر امیر کویت،صباح الأحمد جابر الصباح

فرودین سال گذشته، معارضان کویتی با حضور در برابر مجلس این کشور خواستار اصلاحات سیاسی، آزادی بازداشت‌شدگان، انحلال مجلس، استعفای دولت و لغو دستورات سلب تابعیت افرادی شدند که توسط نیروهای نظام حاکم سرکوب شده‌اند.

این اعتراض‌ها از زمانی شدت گرفت که مسلم البراک، رهبر معارضان کویتی، بازداشت و به 2 سال زندان محکوم شد.

بر اساس قانون اساسی کویت، طی دو ماه بعد از انحلال مجلس، باید انتخابات زودهنگام مجلس برگزار شود.

در صورت عدم برگزاری انتخابات در مدت زمان مذکور، مجلس دوباره به فعالیت خود ادامه خواهد داد تا اینکه مجلس جدید تشکیل شود.

مجلس کویت پس از تصویب قانون افزایش قیمت بنزین از سوی دولت، شاهد اختلافات شدیدی میان نمایندگان و دولت بود.