«فرانک گفنی» در نشست هفته گذشته در واشتنگن اعلام کرد ایجاد تنفر برضد اسلام به نفع هیچ کس نیست.

به گزارش مسلم پرس، به نقل از «نشنال»، هفته گذشته سازمان های راستی مسیحی در نشست خود در واشنگتن که ادعای دفاع از اقلیت مسیحی در خاورمیانه را داشت از تحت خطر بودن جامعه ی مذهبی چندهزار ساله به دست وحشیانی چون داعش ابزار ناراحتی کرد. اگرچه افرادی که در این نشست حضور داشته اند نشان می دهد که این مسئله پیچیده تر از این چیزهاست.

در این میان «فرانک گفنی»، رئیس مرکز قانون فقر جنوب آمریکا (SPLC) که خود یکی از مخالفان شدید اسلام است با اظهار مجدد این تئوری توطئه که ممکن است باراک اوباما و هیلاری کلینگتن مسلمان باشند و جاسوسان اسلامی در کشور اظهار داشت: «خدای ما بزرگ تر از خدای آنهاست، اسلام از شیطان است.»

در این نشست همچنین چندین نفر دعوت شده بودند که تازه مسیحیت را پذیرفته بودند و قرار است از آنها برای جذب مسلمانان به مسیحیت استفاده شود.

در بیانیه ی این نشست سالانه آمده است که: «ما در مورد نگرانی عمیق خود در مورد این نشست سالانه در مورد فعالان ضد اسلام و ضد اعراب و برنامه های خطرناک برضد آنها می نویسیم. ما اعتقاد داریم که مهم ترین برنامه دفاع از  مسیحیت و جوامع تحت خطر در خاور میانه است. بعلاوه ما باور داریم که باید حقوق شهروندی کامل و برابر برای مسیحیان در هرکشور تضمین شود. این درحالی است که برخی در واشنگتن باور دارند که مسیحیت می تواند از طریق نابودی اسلام بهبود پیدا کند اما حقیقت این است که این تاکتیک ها حقوق مسیحیان را نیز به خطر می اندازد.»

در ادامه آمده است: «ما باور داریم در این زمان که در آمریکا و جهان نگاهی منفی نسبت به اسلام و مسلمانان وجود دارد باید با حفظ ابعاد اجتماعی خود به مردم اثبات کنیم که آنها را درک می کنیم و دین ما مانند اسلام نیست و براساس احترام دوطرفه بنا شده است. پس از همه می خواهیم دست از دامن زدن به اسلام هراسی در جامعه بردارند.»

این درحالی است که این گروه سالانه میلیاردها دلار هزینه ی اسلام هراسی و تبلیغ دین مسیحیت می کند. البته به نگاهی دقیق تر می توان متوجه شد که با ایجاد هراس از اسلام جهان به سمت جدایی از دین و بی خدایی پیش خواهد رفت و این نگاه که مردم از دینی به دین دیگر انتقال خواهند یافت نوعی خوش بینی ابلهانه است.