پلیس شیکاگو، تنها به دلیل مسلمان بودن، به خانمی محجبه حمله و وی را بازرسی کرد.

به گزارش مسلم پرس، به نقل از راشاتودی، خانمی مسلمان از یک مامور پلیس شیکاگو به دلیل تبعیض شکایت کرد. درحالی که این خانم برای سوار شدن به قطار عجله داشته مامور پلیس به او حمله کرده است.

پنج مامور پلیس دیگر حجاب این خانم را به بهانه ی بازرسی برداشته بودند. پلیس این خانم را به رفتار نامناسب و مقاومت در مقابل پلیس متهم کرده بود که این ادعا توسط دادگاه رد شد.

این خانم به خبرنگاران گفت: «آنها از من پرسیدند چرا غذایم را در کیفم گذاشته ام، چرا مسلمان هستم، چرا روزه هستم و چرا اینطور لباس پوشیده ام؟»

پلیس ادعا کرده وی به اخطار ایست پلیس توجهی نکرده است اما تصاویر دوربین ها مدار بسته نشان می دهد هیچ کس دیگری نیز متوجه چنین اخطاری نشده است.

«ملک مجاهد»، رهبر جامعه ی مسلمانان محلی می گوید: «پلیس درحالی وی را مورد بازرسی قرار داده که وی بدون لباس روی زمین قرار گرفته و از وی فیلمبرداری نیز شده است. این بالاترین نوع خشونت است که می توان در مقابل یک زن مسلمان اجرا کرد.»

درحالی که دادگاه محلی پلیس شیکاگو را تبرئه کرده است، جامعه مسلمان اعلام کرده این مسئله را در دادگاه حقوق شهروندی پیگیری خواهد کرد.