مسلمانان اوگاندا از زمان ورود دین مبین اسلام به این کشور، در ماه مبارک رمضان روزی ۱۲ ساعت روزه می گیرند؛ دلیل چنین موضوعی هم برابری شب و روز به دلیل قرار گرفتن آن روی خط استوا می باشد.

به گزارش مسلم پرس، در تمامی کشورها زمان های افطار و سحر درماه تابستان  بسته به موعد غروب وطلوع خورشید، تغییر می کند اما اوگاندا تنها کشوری است که به دلیل موقعیت جغرافیایی زمان افطار و سحر در آن هرگز تغییر نمی کند چرا که روی خط استوا قرار گرفته است و به همین دلیل در این کشور طول روز و شب در طول کل سال با هم برابر است و دربین کشورهای این منطقه دارای بیشترین ساعات روزه یعنی ۱۲ ساعت می باشد.

در روستاهای مسلمان نشین اوگاندا در ماه مبارک رمضان، کودکان پیش از غروب خورشید، به خیابان ها می آیند، دور هم چمع می شوند و بزرگسالان منازل را صدا می زنند و با یکدیگر به جلوی یکی از منازلی که در آن سفره افطار جمعی گسترده شده است، می روندو پس از اذان مغرب، با خرما و شیر افطار می کنند و سپس نماز جماعت می خوانند و پس از نماز نیز سفره پهن می شود که معمولا محتویات آن عبارتست از ماتوکی(غذای معروف اوگاندایی ها)، آش، موزکبابی و نان.

موز منبع اصلی غذا در اوگاندا به شمار می رود و آن را در فطار و سحر می خورند و از آن برای آماده کردن غذایی به نام «ماتوکی» استفاده می کنند؛ ماتوکی موز پخته را می گویند که مشهورترین خوارکی محلی این کشور است. آووکادو و بادام زمینی پخته نیزاز دیگر غذاهای محلی اوگاندا در ماه رمضان است.

اوگاندایی ها با خرمای عربستانی که در تمامی مغازه ها و فروشگاههای این کشور به وفور یافت می شود، به همراه شیر افطار می کنند و سپس ساعت هشت افطار اصلی را صرف می کنند.

مسجد اونداگی از بزرگترین مساجد کامپالا پایتخت اوگاندا محسوب می شود. این مسجددر هنگام افطار مملو از نمازگزاران می شود. تعداد مسلمانان این کشور به حدود ۱۰ میلیون نفر می رسند که ۲۷ تا ۳۰ درصد جمیعت این کشور را تشکیل می دهند.