در یک روستا در پاکستان با کمک مالی مسلمان قرار است یک کلیسا ساخته شود.

به گزارش مسلم پرس، به نقل از لیندیپیندنت، جمعی از روستاییان مسلمان در پاکستان با اهدا کمک نقدی قصد دارد در محله خود برای مسیحیان کلیسا بسازند. این عمل شش سال بعد از حمله به مسیحیان در منطقه انجام می شود.

پس از از بین رفتن کلیسای روستای خاکساباد به دلیل سیل، مردم این روستا درحال جمع آوری کمک نقدی برای ساخت یک ساختمان جدید برای کلیسای محله هستند.

«دلاور حسین»، خاروبار فروش محله به خبرنگاران گفت: «من ماه گذشته از این پروژه مطلع شدم. کلیسا نیز خانه خداست، مهم دعا برای خداست. ما هردو یک خدا را می پرستیم.»

همچنین «اعجاز فروغ» از اهالی محل به خبرنگاران گفت: «پس از مشکلات پیش آمده ما سعی داریم مردم محله را متحد کنیم. ما تلاش خود را بیشتر کرده ایم تا دوباره شاهد فعالیت های اختشاشی نباشیم. با ساخت این کلیسا ما سعی داریم نشان دهیم که در جامعه با هم متحد هستیم.»

این درحالی است که شش سال پیش گروه شورشی مذهبی افراطی به شهر «گجرا» در نزدیکی این روستا حمله کردند و به خانه های مسیحیان را ویران کرده و 10 نفر را کشتند. هفت نفر نیز توسط این گروه زنده در خانه هایشان خاک شدند.

«فاریال مسیح»، یکی از مسیحیان منطقه می گوید: «از زمان کودکی من مردم در این منطقه در کنار هم زندگی می کرده اند. ما با عشق در کنار هم زندگی می کنیم و در مراسم عروسی یکدیگر شرکت می کنیم. ما در زمان غم و شادی در کنار هم هستیم. امیدوارم هرگز دوباره حادثه ی «گجرا» تکرار نشود.»