محققان دانشگاه استراسبورگ موفق به کشف هورمنی شده اند که درد را کاهش می دهد.

به گزارس مسلم پرس، اکسی توسین هورمونی است که شگفتی همه را بر می انگیزد، این هورمون در زایمان، شیردهی و همچنین تسکین بعضی از دردها کاربرد دارد. ساز و کار ظریف خاصیت ضد درد این هورمون ٣ مارس در مجله نورون رمزگشایی شد.

الکساندر شارلت عضو انستیتو عصب شناسی دانشگاه استراسبورگ:« ما کشف کردیم که اکسی توسین تنها در موش آزمایشگاهی قادر است به وسیله ده ها نورون درد را کاهش دهد. با فعال شدن این سلول ها ٣٠ تا ٤٠ درصد درد ناشی از التهاب در موش ها کاهش یافت. اینکه تعداد کمی از این سلول ها قادر هستند چنین فعالیت فیزیولوژیکی را انجام دهند واقعا شگفت اور است».

در انسان تعداد این نورون ها به صدها عدد می رسد.این پروژه بین الملی با همکاری مرکز تحقیقات سرطان Heidelberg در آلمان صورت پذیرفت. آقای شارلت افزود: «تحقق این پروژه در انسان نیز امکان پذیر است چرا که چرخه عصبی اکسی توسین در انسان و موش بسیار به هم شباهت دارد.»

تعداد هورمون های اکسی توسین بسیار کم اما قدرت تاثیرگذاری آن ها بسیار بالاست

 اکسی توسین هورمونی است که در بخشی کوچک در پایین مغز تولید می شود: هیپوتالاموس: «منشا ترشح اکسی توسین است و ما قصد داریم ساز و کار ترشح این هورمون را کشف کنیم چرا که بر اساس یک ریتم طبیعی عمل میکند.»

 

مترجم: سید مصطفی موسوی