پلیس بحرین امروز بدون ارائه ی هیچ توضیحی فعال حقوق بشر در این کشور را دستگیر کرد.

به گزارش مسلم پرس، به نقل از رویترز، به گفته ی همسر نبیل رجب، پلیس بحرین وی را روز دوشنبه دستگیر کرده است. نبیل رجب یکی از معروف ترین فعالان حقوق بشر در جهان عرب است که سال گذشته با عفو پادشاهی از زندان آزاد شده بود.

همسر رجب می گوید پلیس ابتدا خانه آنها را بازرسی کرده و سپس او را بازداشت کرده اند. هیچ دلیلی برای بازداشت او ارائه نشده است. این درحالی است که مسئولان نیز در این مورد چیزی نگفته اند.

رجب که موسس مرکز حقوق بشر در بحرین است نقش مهمی در تظاهرات شیعیان در سال 2011 داشته و خواستار اصلاح حکومت سنی این کشور است.

بحرین در سال 2011 موفق به سرکوبی تظاهرات کنندگان شد اما از آن به بعد کمپین های سیاسی و اجتماعی زیادی براه افتاده که تبعیض سیاسی و اقتصادی برضد شیعیان را دامن زده است.

رجب در سال 2012 به جرم شرکت در تظاهرات ضددولتی دستگیر شد اما درسال 2015 به دستور ملک «حامد بن عیسی» به دلیل ضعف سلامت عفو شد.