با اعتراض عمومی، استخرها در آلمان ورود زنان با مایو باحجاب را ممنوع اعلام کردند.

به گزارش مسلم پرس، به نقل از راشاتودی، نوعی لباس شنا در آلمان باعث اعتراض عمومی شده است، اما اینبار باز بودن لباس موضوع نیست بلکه باحجاب بودن لباس شنا برای زنان مسلمانان موضوع اعتراض شده است.

هفته ی گذشته زمانی که یک استخر سرپوشده درحال برگزاری سانس مخصوص زنان در شهر نترابلینگ در آلمان بود ورود یک خانم مسلمان محجبه با لباس پوشیده ی شنا معروف به «بورکینی» موجب اعتراض باقی خانم ها شد.

اقدام این خانم همچنین با اعتراض شهردار شهر «هینز کیچل» همراه بود. وی در اینباره گفت: «دلیل پوشیدن چنین لباسی در استخر زنان برای من نامفهوم است». وی در ادامه گفت علت اصلی مسئله ی شناسایی و همراه نداشتن مواد منفجره است که در بسیاری از شهرهای دیگر نیز هم اکنون مطرح است.

وی می گوید قانون جدید تاکید دارد که لباس شنا باید حالت عادی داشته باشد و هیچ اسنثنایی برای زنان مسلمان قائل نیستیم.

این درحالی است برخی دیگر این قانون را نقض قانون آزادی دینی تصویب شده در حقوق بشر می دانند. در همین راستا گروه «گریت یوث» در نامه ای به شهردار نوشت: «این پرونده نه تنها نقض آشکار آزادی دینی است بلکه انسانیت را نیز زیر سوال می برد.»

آلمان نیز مانند باقی کشورهای اروپایی با افزایش مهاجرت مسلمانان در چنذ ماه گذشته مواجه بوده که برای برخی از ساکنان غیرقابل قبول بوده است. این کشور در سال 2015 پذیرای بیش از 1.1 میلیون مهاجر از سوریه بوده است. این درحالی است که دیگر کشورهای اروپایی نیز محدودیت های شدیدی برضد حجاب اعمال کرده اند. دانمارک نیز در ماه مه شش دانش آموز را به دلیل داشتن نقاب از مدرسه اخراج کرد. نقاب همچنین در سوئیس و ایتالیا نیز ممنوع شده است.