رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: این واقعیت تکان دهنده دنیای امروز است که روندها رو به تشدید و تزاید است و امروز زمان نداریم تا اقدام برای رفع این معضلات را در دستور کار آینده قرار دهیم.

به گزارش مسلم پرس، معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در مراسم جایزه ملی محیط زیست گفت: امیدواریم بتوانیم برای الگوسازی در راستای حفظ محیط زیست چه در سطح آحاد مردم و چه در سطح مدیران دولتی گامی برداریم.

ابتکار ادامه داد: جوایز جهانی محیط زیست امروز نقش قابل توجهی دارند زیرا یک الگو و شیوه را برای جهانیان فراهم می کنند که می تواند راهگشای دیگران باشد. ما هم بر اساس رویه ای که از زمان دولت اصلاحات پایه گذاری شد جایزه ملی محیط زیست را با داوری مستقل انجام می دهیم و امیدواریم در جهت الگوسازی برای کشور موثر باشیم.

وی افزود: امروز بحث مسائل مربوط به آب، خاک، فرسایش خاک و هدررفت منابع از معضلات جهانی محیط زیست است و یک عامل این موضوع هدر رفت منابع غذایی است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: بیش از ۲۸ درصد غذایی که در دنیا تولید می شود هدر می رود. بر اساس آخرین گزارش ها وضعیت کشور ما از روند جهانی هم کمی بدتر است و این می تواند دلیلی برای از بین رفتن منابع آب و خاک و منشایی برای گرد و غباری که از غرب به کشور می آید باشد.

ابتکار تصریح کرد: زمانی نداریم تا اقدام برای رفع این معضلات را در دستور کار آینده قرار دهیم و این واقعیت تکان دهنده دنیای امروز است که روندها رو به تشدید و تزاید است و امروز دیگر زمان نداریم.

وی با اعلام اینکه پس از ابلاغ سیاست های کلی توسط مقام معظم رهبری رویکرد خوبی به محیط زیست را در قوای مختلف خصوصا در دولت شاهد هستیم و می توانیم امیدوار باشیم که رویکردهای خوبی اتخاذ شده اما این فقط آغاز کار است و این رویکردها باید گسترش پیدا کند.