دبیرخانه دائمی جایزه کتاب مرآت، فراخوان دومین دوره برگزاری خود را منتشر کرد.

به گزارش مسلم پرس، دبیرخانه دائمی جایزه و نمایشگاه کتاب مرآت در دومین سال فعالیت خود، به منظور تبیین، تعمیق و ترویج  فرهنگ اسلامی و ایرانی  از پدیدآورندگان، مترجمان، مصححان و ناشران دعوت می نماید کتاب های منتشرشده‏ ی خود با موضوع «مردم سالاری دینی» را تا 30 مهرماه سال جاری به این دبیرخانه به نشانی تهران خیابان‌ مطهری ‌خیابان ‌سهروردی ‌جنوبی ‌پلاک ‌88‌ واحد ‌5 ارسال‌ نمایند.

همچنین آن دسته از فعالان حوزه نشر که نتوانستند آثار خود با موضوع «سبک زندگی اسلامی و ایرانی» را در  این  اولین  جایزه  و  نمایشگاه کتاب مرآت شرکت دهند، می‏ توانند آثار  قلمی و مکتوب خود با موضوع سبک زندگی را تا مهلت‌ تعیین‌ شده‌ به ‌این ‌دبیرخانه‌ ارسال ‌نمایند.

این موسسه اعلام کرده آثار ارسالی می تواند بصورت مجلد مکتوب یا الکترونیکی بوده و الزامی برای چاپ اول بودن آثار نیست.