دولت چین اعلام کرد کارکنان بخش خدمات، دانش آموزان و کودکان نمی توانند روزه بگیرند.

به گزارش مسلم پرس، به نقل از دیلی میل، با آغاز ماه مبارک رمضان مسئولان در چین روزه گرفتن برای کامندان خدمات اجتماعی، دانش آموزان و کودکان را ممنوع اعلام کردند.

دولت کمونیست چین بدون بدون شک به خدا بی ایمان است و چندین سال است که کارکنان دولت و نوجوانان را در «سین‌کیانگ»، ناحیه خودمختار در باختر جمهوری خلق چین، از روزه گرفتن منع می کند. این درحالی است که بیش از 10 میلیون مسلمان در این منطقه زندگی می کند.

دولت این کشور حتی به برخی رستوران ها دستور داده در ماه رمضان به کار خود ادامه دهند.

در این منطقه بطور معمول شاهد درگیری های زیادی بین مسلمانان و پلیس امنیتی است. پکن حملات مرگبار زیادی در آن منطقه و در مناطق دیگر برای سرکوب کردن شورشیان انجام داده است. سازمان های حقوق بشر علت اصلی این تنش ها را تحمیل محدودیت های دینی و فرهنگی بر ضد مسلمانان می دانند.

درماه گذشته چندین سازمان دولتی در سین کیانگ در وبسایت های خود بیانیه های ممنوعیت روزه را منتشر کرده اند. در بیانیه ی دولت مرکزی سین کیانگ گفته شده: «اعضای احزاب، کادری ها، کارکنان بخش خدمات، دانش آموزان و نوجوانان نباید در ماه رمضان روزه بگیرند و نباید در فعالیت های مذهبی شرکت کنند. در ماه رمضان رستوران ها و شرکت های مواد غذایی نباید تعطیل شوند.»