پلیس جامائیکا درحال بررسی موضوع حمله به یک مسلمان در خارج از مسجد «کویین» است.

به گزارش مسلم پرس، به نقل از ان بی سی، طبق گزارش پلیس و گروهی از مسلمانان شب گذشته یک مرد مسلمان به دلیل شکستن دنده و سر به بیمارستان انتقال یافت. شاهدان می گویند سه نفر خارج از مسجد «کویین» به وی حمله کرده اند.

زمانی که محمد راشد خان، 59 ساله، از مرکز تعقیقات اسلامی جامائیکا خارج شد، مورد حمله قرار گرفت و به بیمارستان منتقل شد.

پلیس منطقه اعلام کرده درحال پیگیری موضوع است. پلیس به دنبال مضنونین بوده و قصد دارد در مورد جرایم وابسته به نفرت نسبت به مسلمانان مسئله را بررسی کند، زیرا قربانی تنها مورد ضرب و شتم قرار گرفته و از وی دزدی نشده است.

راشد خان از ناحیه ی دنده و صورت آسیب دیده و در روزهای آینده تحت عمل جراحی قرار خواهد گرفت.

سه مضنون پول، ساعت و دوچرخه ی او را ندزدیده بودند و شاهدان می گویند آنها با شادی و خنده صحنه را ترک کردند.

«عفاف ناشر» مسئول کنسول مسلمانان در آمریکا می گوید: «به دلیل موقعیت حمله که خارج از مسجد بوده است و به دلیل مسلمان بودن قربانی و مهم تر اینکه چیزی دزدیده نشده است ما از مسئولان می خواهیم هدف از این حادثه ی تاسف بار را بررسی کنند.»