دادگاه استیناف بحرین امروز 5 سال دیگر به محکومیت حبس دبیرکل جمعیت الوفاق افزود.

به گزارش مسلم پرس، به نقل از مرآه البحرین، دادگاه استیناف بحرین امروز دوشنبه حکم صادره در حق «شیخ علی سلمان» دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین را از 4 سال به 9 سال حبس افزایش داد.

 این پایگاه خبری در ادامه نوشت: دادگاه بحرین، «شیخ علی سلمان» را به خاطر سه اتهام اولش به 7 سال و به خاطر اتهام چهارم به دو سال حبس دیگر متهم کرد.

دادگاه جنایی بحرین در ژوئن 2015 دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین را از اتهام به براندازی رژیم آل خلیفه تبرئه کرد اما به خاطر دو اتهام دیگر یعنی تحریک برای «کینه ی طایفه ای» و «توهین به وزارت کشور» به دوسال حبس محکوم کرد و همچنین به اتهام عدم سرسپردگی به قوانین، 2 سال حبس دیگر به محکومیت وی افزود.

در مقابل جمعیت الوفاق بحرین حکم امروز را حکمی مطرود و تحریک برانگیز خواند و افزود: همچنین حکم صادره ی امروز نشانه ی اصرار به بی توجهی به درخواست ها و دعوتها برای زمینه سازی به منظور ایجاد فرصت است و همچنین اقدامی برای ادامه ی بحران سیاسی رو به افزایش در بحرین به شمار می رود.