کارکنان مسلمان یک شرکت آمریکایی برای قانونی کردن وقت نماز از این شرکت شکایت کرده اند.

به گزارش مسلم پرس، به نقل از التیا،  کارکنان مسلمان یک کارخانه ی آمریکایی برای گرفتن زمان برای ادای نماز از این شرکت شکایت کرده اند.

کنسول روابط اسلامی آمریکا (CAIR) برای شکایت از این تبعیض مذهبی از شرکت «آرین»، یک شرکت تولید چمن زن و برفروب در ایالت ویسکوزین، تشکیل پرونده داده است.

این شرکت در ماه ژانویه 7 مسلمان را به دلیل صرف وقت اضافه برای نماز اخراج کرده است. 14 نفر دیگر نیز پس از این اتفاق از این شرکت استعفا داده اند.

این شرکت چند ماه پیش چندین کارگر مهاجر از سومالی را استخدام و برای آنها نمازخانه و سرویس رفت و برگشت تهیه کرده بود. در ماه ژانویه براثر اعتراض کارگران غیرمسلمان بدلیل وقت استراحت بیشتر کارگران سومالیایی، شرکت از کارگران خواسته بود به زمان استراحت قانونی (2 دقیقه) پایبند باشند که منجر به اعتصاب 53 نفر شد.

این درحالی است که کمیسیون فرصت شغلی برابر (EEOC) اجرای فرایض دینی را برای افراد واجب دانسته است مگر در مواقعی که این عمل باعث افت روند کار شود.

«ابراهیم هاپر» مسئول CAIR می گوید این شرکت ادعای افت روند کاری دارد و در صورتی که نتواند این ادعای خود را ثابت کند محکوم خواهد شد.

این درحالی است که کارکنان مسلمان پیشنهاد داده بودند که وقت استراحت آنها از حقوقشان کسر شوند.