باب بنت در آخرین روزهای زندگی اش خواست مسلمانان بدانند او متاسف است از اینکه یک اسلام هراس نامزد حزب جمهوری‌خواه است.

به گزارش مسلم پرس، به نقل از تایمز،  یک سناتور جمهوریخواه قبل از مرگش از مسلمانان برای اظهارات دونالد ترامپ عذرخواهی کرد.

 «باب بنت» سناتور سابق جمهوریخواه در آخرین روزهای زندگی اش خواست مسلمانان بدانند او تا چه اندازه از اینکه یک اسلام هراس نامزد این حزب است، متاسف است.

او در واپسین روزهای زندگی اش در بیمارستان به همسرش گفت:« آیا هیچ مسلمانی در این بیمارستان هست؟ من دوست دارم پیش تک تک آنها بروم و از آنها برای اینکه در این کشور هستند تشکر کنم و از جانب حزب جمهوریخواه از آنان برای حرفهای دونالد ترامپ عذرخواهی کنم.»