آخرین بررسی ها نشان می دهد صاحب خانه های هندی در اجاره مسکن به مسلمانان تبعیض قائل می شوند.

به گزارش مسلم پرس، به نقل از وال استریت، چند محقق که با شخصیت جعلی به دنبال اجاره مسکن در هند رفته بودند متوجه شدند صاحب خانه ها با مستاجران مسلمان رفتار خوبی ندارند.

«سوگاتو داتا» و «ویکرام پاتانیا» هر دو اقتصاددان، در مناطق مختلف هند با نام ها و هویت های مختلف اقدام به پاسخ گویی به تبلیغات آنلاین برای اجاره ی مسکن کردند.

آنها متوجه شدند که صاحب خانه ها تمایل کمتری به پاسخ دادن به درخواست افراد با نام های اسلامی دارند. آنها در گزارش خود که در دانشگاه سازمان ملل توسعه ی تحقیقات اقتصادی بچاپ رسیده نوشته اند: «این نشان از تبعیضی دارد که مسلمانان با آن مواجه هستند». آنها می گویند مسلمانان برای اجاره ی منزل باید تلاش بیشتری نسبت به دیگران انجام دهند.

این درحالی است که قانون اساسی هند تبعیض نژادی، دینی، جنسی و بسته به محل تولد را ممنوع کرده است. اگرچه، حقوقدانان هندی می گویند در حوزه ی رفتار صاحب خانه ها با املاک شخصی و مستاجران در قانون شبه وجود دارد.

هرچند هند به دلیل وجود ادیان مختلف و تعصب های مختلف دینی با چنین مشکلاتی مواجه است و بسیاری از صاحب خانه ها فقط با افراد تابع دین خود رابطه برقرار می کنند. البته این مشکل فقط در هند وجود ندارد؛ تحقیقات انجام شده در دانشگاه هاروارد نیز از تبعیض در اجاره مسکن در آمریکا خبر می دهد. این تحقیق نشان داد که در آمریکا نیز صاحب خانه ها تمایل کمتری به اجاره دادن مسکن به مسلمانان دارند، این درحالی است که تبعیض در قانون اساسی آمریکا نیز جرم محصوب می شود.