هفتمین کنفرانس بین المللی اندیشکده های جهان اسلام با عنوان ارتباطات استراتژیک: ارزش‌ها، نهادها و شخصیتهای مرجع در روزهای چهارم و پنجم خرداد ماه جاری از سوی دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امورخارجه در شهر یزد برگزار می شود.

به گزارش مسلم پرس، این کنفرانس بزرگترین گردهمایی اندیشکده های جهان اسلام تحت حمایت سازمان کنفرانس اسلامی است که شخصیتهای سیاسی، اندیشمندان و متفکران از سراسر جهان اسلام، اروپا و آسیا در آن شرکت می کنند.

مهمترین هدف این اجلاس توجه به مسائل و مشکلات پیش روی جهان اسلام و کشورهای اسلامی در حوزه های مختلف و تلاش برای مفاهمه و نیل به نقاط مشترک دنیای اسلام و ارائه آموزه های فراگیر از اصول و احکام اسلامی بر اساس آنها و مبارزه با تعاریف نادرست تعالیم اسلامی توسط جریانهای انحرافی و خشونت گراست.

بررسی مقابله با خشونت و تروریسم، گسترش ارزش‌های مشترک، تعدیل تعارضات اجتماعی و همزیستی، حقوق شهروندی، بحران مهاجرت و کرامت انسانی ، مقابله با اسلام هراسی و ساخت آینده جهان اسلام از مهمترین محورهای مورد بحث در این همایش خواهد بود.