وزیر دفاع آذربایجان اعلام کرد که این کشور قصد برگزاری مانور نظامی با همکاری ترکیه و گرجستان دارد.

به گزارش مسلم پرس، به نق از راشاتودی، «زکیر گوسونف»، وزیر دفاع آذربایجان دقایقی پیش اعلام کرد این کشور در همایش نظامی مشترک بین ترکیه و گرجستان شرکت خواهد کرد.

وی در کنفرانس خبری خود پس از جلسه با وزیران دفاع اعلام گفت: «برای افزایش ظرفیت دفاعی و آمادگی آذربایجان، ترکیه و گرجستان، ما تصمیم گرفته ایم همایش نظامی مشترک برگزار کنیم. ما بر لزوم همکاری در حفاظت امنیت سایبری از خطوط لوله ی نفت و گاز تاکید داریم.»

این درحالی است که روسیه و ترکیه نیز بطور جداگانه از ابتدای سال 2016 همایش های نظامی در ابعاد مختلفی برگزار کرده اند. تهدیدهای موجود در منطقه این کشورها را مجبور به حفظ آمادگی نظامی خود کرده است.