گروهی از آشوبگران با خودروهای خود به مسجدی در ایالت لاگوس نیجریه یورش بردند.

سه مرد، با خودر‌وهای خود به مسجدی در ایالت لاگوس یورش برده و دیوار مسجد را تخریب کردند.

این حادثه زمانی رخ داد که نمازگزاران در حال اقامه نماز جمعه بودند.

به گفته پلیس لاگوس این سه تن روز پنج‌شنبه، ۲۳ اردیبهشت‌، به خاطر تشکیل گروه غیرقانونی و مانور مسلحانه در اطراف شهر و تهدید و بر هم زدن آرامش و نظم جامعه، به دادگاه شهر ایکجا در ایالت لاگوس احضار شده و با قید وثیقه آزاد شده بودند.

در این حادثه کسی از نمازگزاران آسیب ندیده و تنها دیوار مسجد تخریب شده است.