یک فعال حقوق بشری در عربستان از شکنجه شیعیان شهر قطیف که توسط نیروهای امنیتی رژیم سعودی بازداشت شده اند خبر داد.

به گزارش مسلم پرس؛ رئیس سازمان اروپاییِ حقوق بشر عربستان، وقایع تازه‌ای از نقض حقوق بشر را در صفحه توئیتر خود منتشر کرد که درباره شکنجه شیعیانِ معترض عربستانی است که به دلیل شرکت در تظاهرات مسالمت جویانه در قطیف، بازداشت شده‌اند.

«علی الدبیسی» در گزارشی که از سوی سازمان اروپاییِ حقوق بشر عربستان تهیه شده، وقایع شکنجه فیزیکی و روانیِ زندانیان را مستندسازی کرده است.

این گزارش که با همکاری «سلنا ناصر» پژوهشگر مستقل، تهیه شده است و پایبند نبودنِ عربستان به پیمان مبارزه با شکنجه را ثابت می‌کند. عربستان در سال ۱۹۹۷ به این پیمان پیوست.

بر اساس این گزارش، مسئولان سعودی، همه کسانی را که به اتهام امنیتی بازداشت شده‌اند به زندان بازرسی کل منتقل می‌کنند.

در این میان، نوجوانان زیر ۱۸ سال که به علت شرکت در فعالیت‌های ضد دولتی بازداشت شده‌اند، به مرکز بازپروری اجتماعی ارسال و از آنجا به زندان بازرسی کل منتقل می‌شوند.