در حمله همزمان نیروهای امنیتی روسیه به دو ساختمان مسکونی در شهر "ولادی وستوک" واقع در جنوب شرقی این کشور 4 جوان وابسته به گروه تروریستی تکفیری داعش دسگتیر شده اند.

به گزارش مسلم پرس؛در حمله همزمان نیروهای امنیتی روسیه به دو ساختمان مسکونی در شهر "ولادی وستوک" واقع در جنوب شرقی این کشور 4 جوان وابسته به گروه تروریستی تکفیری داعش دسگتیر شده اند.

بنابر این گزارش، افراد دستگیر شده از اقلیت قومی تاتار بوده اند که از طریق اینترنت جذب داعش شده اند. در همین زمینه سخنگوی وزارت کشور روسیه با تایید خبر دستگیری این افراد از عزم راسخ کشورش برای شناسایی و سرکوب قاطع تیم های ترور و تخریب تروریستها خبر داده است. از آغاز بحران در سوریه و عراق هزاران تبعه جمهوریهای وابسته به روسیه به صفوف گروههای تکفیری پیوسته و سازمانهای امنیتی روسیه نسبت به احتمال بازگشت آنها به سرزمین مادری و وقوع حملات تروریستی در این کشور ابراز نگرانی کرده اند.