مفتی ایالت کلانتان در مالزی، استفاده از واکسن حاوی DNA خوک را در صورت نبودن داروهای دیگر مجاز اعلام کرد.

به گزارش مسلم پرس؛به نقل از پایگاه خبری «کینی نیوز»، محمد شکری، مفتی کلانتان گفت: اسلام بر رفاه و سلامت مسلمانان در ابعاد مختلف تأکید دارد، و تزریق واکسن نیز به عنوان روشی برای مراقبت از سلامتی در اسلام مجاز است.

 این فتوا بعد از افزایش شیوع بیماری سرخچه و سرخک در مالزی به دنبال ایجاد جنبش ضد واکسن صادر شد.

جنبش ضد واکسن به دلیل نگرانی از وجود DNA خوک در واکسن‌ها به وجود آمد که بر همین اساس تزریق واکسن را حرام می‌داند.

شکری گفت: اگر دولت هیچ گزینه دیگری نداشته باشد، تزریق اینگونه واکسن‌ها به دلیل وجود موقعیت اضطراری، مجاز است. 

گفتنی است، پیش از این مالزی ادعا کرده بود از آنجایی که اسلام خوردن گوشت خوک را حرام کرده، واکسن‌هایی حلال را در این زمینه درست خواهد کرد و نگرانی همه مسلمانان دنیا را برطرف می‌کند؛ این در حالی است که اسلام تزریق هیچ‌گونه دارویی را حرام اعلام نکرده است.