نخست وزیر انگلستان طی سخنرانی در کمپین حامیان ماندن انگلیس در اتحادیه اروپا گفت، برای امنیت و ثبات اروپا، جدایی لندن از بروکسل نادرست است.

«دیوید کامرون» نخست وزیر انگلستان هشدار داد در روزهایی که روسیه متخاصم است، لندن به اتحادیه اروپا نیاز خواهد داشت.

به نوشته میرور، کامرون طی یک سخنرانی روز دوشنبه (امروز) در حمایت از ماندن انگلستان در اتحادیه اروپا از نقش این کشور برای ایجاد صلح در اروپا سخن گفت.

وی که در موزه لندن سخنرانی می‌کرد، در حمایت از ماندن در اتحادیه اروپا ضمن اشاره به امنیت و ثبات در اروپا گفت خروج از اتحادیه اروپا مخاطره آمیز است و آنچه در همسایگی این کشور می‌گذرد حائز اهمیت است. وی همچنین به نقش قهرمانانه انگلیس در جنگ جهانی اول و به ایستادگی انگلیس به تنهایی در اوایل جنگ جهانی دوم اشاره کرد.

کامرون افزود، تهدیدات زیادی علیه ثبات اروپا وجود دارد که یکی از تازه‌ترین این تهدیدات، خصومت‌های روسیه و همچنین وجود داعش و بحران مهاجران است. نخست وزیر انگلستان هشدار داد، سطح تهدیدات در بالاترین حد است و وقوع هر حمله‌ای علیه شهرهای این کشور در هر زمانی محتمل است.

وی در ادامه با انتقاد شدید از هم‌حزبی و وزیر خود «مایکل گوو» وزیر دادگستری، خواسته وی که خروج از اتحادیه اروپاست را زیر سوال برد.

همه‌پرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در تاریخ 23 ژوئن برگزار می‌شود و نظرسنجی‌ها تاکنون نشان می‌دهد 42 درصد از مردم خواستار ماندن و 40 درصد هم خواهان خروج هستند.