یک موسسه اسلامی در انگلیس، پوسترهای بزرگی را که عبارت «سبحان الله» بر آن نوشته شده است، روی اتوبوس‌های پنج شهر بزرگ این کشور با هدف تغییردادن جو منفی علیه جامعه مسلمانان می چسباند.

به گزارش MuslimPress و به نقل از روزنامه «ایندپندنت»؛ مؤسسه خیریه اسلامی «اسلامیک ریلیف» برای نشان‌دادن تصویر مثبت اسلام، پوسترهای بزرگی را که عبارت سبحان الله بر آن نوشته شده است، روی اتوبوس‌های پنج شهر بزرگ انگلیس می‌چسباند.

 

این پوسترها از سوم خرداد/جوزا سال جاری روی ۶۴۰ اتوبوس در شهرهای «لندن»،‌ «بیرمنگام»، «برفورد»، «منچستر» و «لستر» که جمعیت مسلمان زیادی دارند، چسبانده می‌شود.

 

این ابتکار همچنین بخشی از کمپین کمک‌رسانی این مؤسسه خیریه اسلامی به قربانیان جنگ داخلی سوریه است تا از طریق آن مسلمانان را به پرداخت زکات ترغیب کند.

 

این مؤسسه امیدوار است که اتوبوس‌های تبلیغاتی در تشویق مردم به کمک‌رسانی و دادن زکات اموال خود در آستانه ماه رمضان مؤثر باشد.

 

«عمران مادن»، رئیس خدمات رفاهی اسلامی بریتانیا گفت: از یک جنبه می‌توان این کمپین را کمپین تغییر نامید؛ زیرا هدف ما تغییردادن جو منفی علیه جامعه مسلمانان در این کشور است.