عضو «شورای مرکزی کمیته هماهنگی(مخالف) «احمد الجربا» رئیس جدید گروه موسوم به «ائتلاف ملی مخالفان سوریه» را فردی ناشناخته و دست پرورده جریان های خارجی دانست.
پس از گذشت چندین ماه از استعفای «احمد معاذ الخطیب» رئیس پیشین ائتلاف مخالفان سوریه و خالی بودن این پست به دلیل کشمکش ها و درگیری های داخلی برای تصدی ریاست مخالفان، سرانجام " احمد جربا " با حمایت عربستان به ریاست این ائتلاف رسید. «صفوان عکاش» عضو شورای مرکزی کمیته هماهنگی به شبکه العالم گفت: الجربا در جامعه سوریه چهره مطرحی نیست، و از سوی عربستان حمایت می شود. وی افزود: رهبری جریان ضد سوریه از قطر به عربستان منتقل شده است و با این تغییر الجربا روی کار آمد. عضو شورای مرکزی کمیته هماهنگی تصریح کرد: گزینه نظامی در سوریه نتیجه ای جز تشدید ویرانی ها، قتل و کشتار نخواهد داشت و به سود مردم نیست. عکاش نیاز مردم سوریه را نظامی آزاد و دموکراتیک برای رسیدن به صلح و آرامش دانست و گفت: هر کسی که به اسلحه پناه می برد بیمار است و نمی توان با اسلحه به اهداف سیاسی رسید. راه حل حقیقی، گزینه سیاسی و مذاکره میان طرف های سوری از طریق کنفرانس ژنو است.