فعالان عربستانی در شبکه های اجتماعی، عکسی را از سند صادر شده از سوی نظام آل سعود برای تأیید درگذشت شهید مظلوم آیت الله نمر باقر النمر منتشر کردند.
به گزارشMuslimPress؛ فعالان عربستانی، همچنین در شبکه‌های اجتماعی مطلبی را تحت این عنوان منتشر کردند:من نمر باقر امین النمر، دارای تابعیت عربستانی و کد ملی ۱۰۸۰۴۷۰۱۴۷، در سلامت کامل عقلی اعتراف می‌کنم:- اعتراف می‌کنم که همه سخنرانی ها و بیاناتم با اراده و درک و قناعت کامل خودم بوده و به خاطر آنها پشیمان نیستم…- اعراف می‌کنم، از کسانی بودم که به حوادثبحرین و تظاهرات در این کشور اهمیت می‌دادم…- اعتراف می‌کنم که دولت این کشور به نقش خود به عنوان یک حامی عمل نمی‌کند، بلکه در حال تقویت نقش سلطه جویانه خود بر شهروندان است…- اعتراف می‌کنم، از کسی که آزادی و امنیت من را سلب می‌کند، اطاعت نمی‌کنم…- اعتراف می‌کنم، دولت و حتی زندگی من مهمتر از کرامت من نیست…- اعتراف می‌کنم، با هر سؤالی که تمایلی به پاسخ گفتن به آن ندارم همکاری نمی کنم، و این امر از اعتقادات شرعی و باورهایم سرچشمه می‌گیرد، و من حق دارم به آنچه که تمایل دارم پاسخ دهم.
 
منبع: العالم