یک نهاد دولت آمریکا که مسئول آزادی های دینی است از دولت جدید میانمار خواسته است تا سیاست بدرفتاری و اعمال خشونت علیه مسلمانان روهینگیا را متوقف کند.

به گزارشMuslimPress؛ کمیسیون آمریکا برای آزادی های بین المللی مذهبی از اقدام دولت «آنگ سان سوچی» به خاطر آزادی زندانیان سیاسی استقبال کرده است. سوچی در انتخابات نوامبر به پیروزی رسیده است. این نهاد دولت آمریکا همچنین از دولت جدید میانمار خواسته است تا بدرفتاری و خشونت علیه اقلیت مسلمانان روهینگیا را پایان دهد.

این نهاد آمریکایی افزود: میانمار باید برای حمایت از آزادی مذهبی و پایان دادن به تبعیض علیه اقلیت های مذهبی اقدام کند.

در بیانیه نهاد دولت آمریکا آمده است: یک گام مهم این است که دولت میانمار به طور ساختاری سیاست های بدرفتارانه و اعمال خشونت در استان راخین را که به جوامع مختلف قومیتی به خصوص مسلمانان روهینگیا آسیب های زیادی وارد کرده، تغییر دهد.

این کمیسیون همچنین از دولت میانمار خواسته است تا از تبعیض قوانین علیه اقلیت های دینی و قومی شامل مسیحیان و مسلمانان جلوگیری کند.

در این گزارش آمده است که دولت میانمار باید به کمیسر عالی سازمان ملل برای حقوق بشر اجازه دهد تا دفتری را در این کشور تاسیس کند. میانمار اعمال هرگونه تبعیض علیه مسلمانان روهینگیا را تکذیب می کند. بیش از ۱.۱ میلیون مسلمان روهینگیا در میانمار زندگی می کنند که اکثر آنها در شرایط تبعیض نژادی و آپارتاید به زندگی ادامه می دهند.

ماه گذشته، یانگ هی لی گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در میانمار اعلام کرد که تشکیل نخستین دولت غیر نظامی در میانمار پس از دهه ها حاکمیت دولت نظامی می تواند احتمال از بین رفتن این وضعیت غمبار را افزایش دهد.

علی رغم تغییر دولت میانمار، هنوز برخی از تحریمهای آمریکا و سایر تحریمهای بین المللی علیه این کشور به قوت خود باقی است. دولت اوباما و اعضای کنگره نگرانی های زیادی نسبت به وضعیت حقوق بشر در میانمار دارند.

منبع: تسنیم