وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران، گفت: هر کشوری که قصد تجاوز به ایران را داشته باشد، از این اقدام پشیمان می‌کنیم.

به گزارشMuslimPressو به نقل از خبرگزاری «فارس»؛ سردار «حسین دهقان» در مراسم الحاق داک دو هزار تنی به نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: گذشته تاریخ نیروهای مسلح بیان این حقیقت است که نیروهای مسلح قصد تجاوز و سلطه‌طلبی در منطقه و فرا منطقه‌ای را ندارند.

وی افزود: این تجربه را به دنیا منتقل کردیم که اگر کشوری قصد تجاوز به ایران را داشته باشد، آ» از این اقدام پشیمان می‌کنیم.

وزیر دفاع ایران، نیروهای مسلح این کشور را مدافع ملت مسلمان ایران دانست و تصریح کرد: امروز آمریکا و صهیونیستی با راه‌اندازی جنگ نیابتی مردم بی‌گناه را می‌کشند و قصد ناامنی منطقه را دارند.