یک سرهنگ مسلمان عضو ارتش اسرائیل با دریافت درجه «ژنرال» به سمت مدیر یک دایره تازه تاسیس در پلیس اسرائیل، منصوب شد.

به گزارشMuslimPressو به نقل از روزنامه «تایمز» اسرائیل؛ روز گذشته(چهارشنبه) «جمال حکروش» سرهنگ مسلمان عضو ارتش رژیم صهیونیستی به عنوان به درجه «ژنرال» ترفیع درجه پیدا کرد.

طبق ادعای این روزنامه، وی اولین عرب مسلمانی است که به مقام «ژنرال» می رسد.

«هارکوش» که از اهالی روستای «جلیله» واقع در منطقه «کفر کنا» می باشد، یک دایره تازه تاسیس در اداره پلیس اسرائیل که به منظور تسلط بیشتر بر عرب نشین تشکیل شده را مدیریت خواهد کرد.

کمسیر «رانی آلشیخ»، یکی از مقامات پلیس اسرائیل در مراسم ارتقاء درجه «هارکوش» از وی خواست تا با اسلحه غیرمجاز در مناطق عرب نشین به شدت برخورد کند.

به نوشته روزنامه «تایمز» اسرائیل، در اوایل سال جاری، آلشیخ طرح تازه ای را ارائه داد که با نرخ «وحشتناک بالا» خشونت خانگی، قتل، حمل اسلحه غیرمجاز، و دیگر جرائم در بخش عرب نشین اسرائیل مبارزه کند.