نصب بیلبوردی با شعارهای ضد اسلامی در یکی از بزرگراه‌های فلوریدای آمریکا خشم جهانی را در پی داشته است.به گزارشMuslimPressو به نقل از پایگاه خبری «میل آنلاین»؛ نصب بیلبوردی با زمینه سیاه در یکی از بزرگراه‌های فلوریدای آمریکا که روی آن با خط قرمز و فونت درهم شعارهای ضد اسلامی همچون «اسلام، اسلام خونین» نوشته شده، خشم جهانی را در پی داشته است.این بیلبورد توسط فردی ناشناس نوشته و نصب شده است و مربوط به سازمان یا گروه خاصی نیست.مردم از سراسر دنیا خشم و نفرت خود را نسبت به این تابلو ابراز داشته و دادخواستی برای برداشتن آن به امضای حدود ۲۳۰۰ نفر از شهروندان بریتانیا، هند، فرانسه و نیجریه رسیده است.
در این دادخواست نوشته شده است: نکته حائز اهمیت این است که ما با پیام‌ها و اقداماتی که قصد دارد فرقه‌های مختلف مذهبی را از هم تفکیک کرده، مورد قضاوت قرار داده و تهدید کند، مقابله می‌کنیم. خدای همه ما خدای واحد است و ما باید همدیگر را تحمل کنیم و زندگی مسالمت‌آمیزی داشته باشیم، مهم نیست از چه فرقه و مذهبی باشیم.