مؤسسه «نورالفرقان» کویت، نسخه‌هایی از قرآن کریم به خط بریل را به انجمن توانبخشی و مراقبت از روشندلان شهر «سیئون» واقع در استان «حضرموت» یمن اهدا کرد.به گزارشMuslimPressو به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی «nabdhadhramout. com»، مؤسسه «نور الفرقان» کویت، ۲۴ نسخه از قرآن کریم به خط بریل را به انجمن توانبخشی و مراقبت از روشندلان شهر «سیئون» واقع در استان «حضرموت» یمن اهدا کرد.

«عوض هادی باجبیر»، عضو شورای محلی شهر سیئون در مراسم دریافت این نسخه‌های قرآن گفت: این اقدام سرآغازی نیک برای همکاری دوجانبه میان مؤسسه «نورالفرقان» کویت و انجمن توانبخشی و مراقبت از روشندلان شهر «سیئون» است.

وی افزود: اهدای این نسخه‌های بریل قرآن با مساعدت «حسین السبایا»، از نیکوکاران یمنی مقیم کویت صورت گرفته است.

عوض هادی باجبیر در ادامه اهدای این قرآن‌های بریل به انجمن توانبخشی و مراقبت از روشندلان شهر «سیئون» را نخستین گام همکاری این انجمن با مؤسسه «نورالفرقان» کویت دانست و ابراز امیدواری کرد که کتاب‌هایی در حوزه تفسیر، تاریخ، ادبیات نیز که مورد نیاز روشندلان این انجمن است، برای آن‌ها فراهم شود.

«عقیل سالم الکاف»، رئیس مرکز توانبخشی و مراقبت از نابینایان شهر «سیئون» نیز ضمن تشکر و قدردانی از این اقدام مؤسسه «نور الفرقان» کویت،از تمامی مؤسسات و سازمان‌های داخل و خارج از یمن و افراد خیر و نیکوکار خواست، این انجمن را در شرایط سخت کنونی و تلاش برای فراهم‌کردن تجهیزات و امکانات مورد نیاز یاری کنند.