مسجد «چارلستون» در ایالت ویرجینیای غربی آمریکا با کمک حدود ۴۰۰ خانواده مسلمان نوسازی شده و توسعه می‌یابد.

به گزارشMuslimPressو به نقل از پایگاه خبری «چارلستون گزت»، زمانی که این مسجد در سال ۱۹۸۷ ساخته شد، تنها حدود ۱۰ خانواده برای عبادت به آن مراجعه می‌کردند اما اکنون این تعداد به ۴۰۰ خانواده افزایش یافته است.

در بین این مسلمانان، تعداد زیادی مهندس، پزشک، تاجر و کارمند دیده می‌شود که همگی در بهتر شدن وضعیت شهر و جامعه نقشی مهم دارند.

فعالیت‌های بین‌دینی این مسجد شامل معرفی اسلام به ادیان دیگر و پاسخگویی به سؤالات بازدید‌کنندگان در مورد اسلام است تا شباهت و نقاط مشترک ادیان به جامعه نشان داده شود و شبهاتی که در مورد اسلام وجود دارد، رفع شود.

با وجود رشد اسلام‌هراسی در آمریکا، ابتسام برازی، نایب رئیس انجمن اسلامی ویرجینیای غربی، می‌گوید: مردم منطقه برخورد خوبی با مهاجران مسلمان دارند و ما امیدواریم این مسئله ادامه داشته و ویرجینیا پذیرای مهاجران مسلمان از تمام کشورها باشد، زیرا مهاجران باعثرشد آن شده‌اند.

عملیات نوسازی مسجد چارلستون شروع شده و قرار است با پایان آن در تابستان، ‌ وسعت مسجد دو برابر شود.

هزینه نوسازی و توسعه این مسجد که حدود دو میلیون دلار تحمین زده می‌شود، توسط مسلمانان شهر تأمین می‌شود.

منبع: ایکنا