مسلمانان شیعه در افغانستان با تهدیدات جدی از جمله حملات تروریستی و آدم ربایی مواجه هستند.

به گزارشMuslimPressو به نقل از PressTV؛ اخیرا شمار شیعیان افغان که از سوی شبه نظامیان ربوده می‌شوند افزایش یافته است. خانواده‌های آنها برای آزادیشان مجبور به پرداخت مبالغی کلان به عنوان باج می شوند.

گزارش فائض خورشید، خبرنگار PressTV را از کابل بیبینید: