با تشدید مشکل خشکسالی و قحطی، بحران غذایی جان شش میلیون کودک را در اتیوپی تهدید می کند.

به گزارشMuslimPressو به نقل از PressTV؛ مشکل خشکسالی در اتیوپی بار دیگر بحران ساز شده است. در ماههای اخیر این مشکل سبب تشدید بحران قحطی در این کشور فقیر آفریقایی شده است.

اتیوپی بدترین خشکسالی خود را در پنجاه سال اخیر پشت سر می گذارد. سازمان های بین المللی فعال در زمینه کمک های بشردوستانه و خیریه اعلام کردند، دست کم شش میلیون کودک در اتیوپی با مشکل جدی کمبود مواد غذایی مواجه هستند. این کودکان با خطر جدی سوء تغذیه و ابتلا به بیماری های مسری مواجه هستند که از طریق آب آلوده منتقل می شود. خشکسالی سبب بروز مشکلات جدی برای حدود سی میلیون نفر در اتیوپی شده است. بیش از یک سوم این افراد به کمک های غذایی فوری نیاز دارند. مقامات اتیوپی از جامعه بین المللی کمک های فوری درخواست کرده اند. این مشکل در اتیوپی، مسبوق به سابقه است. در خشکسالی دهه هزار و نهصد و هشتاد، صدها هزار نفر از مردم این کشور به علت بحران غذایی، از گرسنگی جان باختند.

منبع: IRIBNEWS