یک عروس موریتانیایی به عنوان مهریه داماد را ملزم کرد که به وی کمک کند که ۵ حزب قرآن را حفظ کند.به گزارشMuslimPressو به نقل از القدس العربی، این عروس موریتانیایی در مراسم عقد خود در استان عرفات، واقع در شمال نوآکشوت، پایتخت موریتانی، حفظ ۵ جزء قرآن با کمک داماد را به عنوان مهریه خود انتخاب کرد.مهمانان مراسم عقد از انتخاب این مهریه عجیب بسیار تعجب و اظهار شگفتی کردند.در پایان وکیل داماد موافقت خود را با این مهریه معنوی که عروس مشخص کرده بود، اعلام کرد. منبع: ایکنا