همایشی تحت عنوان «جایگاه اجتماعی بانوان در اسلام» به همت رایزنی فرهنگی ایران در تانزانیا و مشارکت شورای عالی مسلمانان این کشور، برگزار شد.

به گزارشMuslimPressو به نقل از «رایزنی فرهنگی ایران در تانزانیا»؛ در این همایش، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تانزانیا، با اشاره به احترام پیامبر اکرم(ص) به حضرت فاطمة الزهرا(س)، گفت: پیامبر اکرم(ص) با این عمل خود ‎به آن جامعه جاهلی که برای زن ارزشی قایل نبود، جایگاه والای زن را در جامعه بیان کرد.

وی افزود: اسلام حقوق زنان را به عنوان یک انسان وعضو اصلی جامعه در چهارده قرن پیش به رسمیت شناخته و به خوبی تبیین کرده است در حالی که حقوق زنان در غرب در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم مطرح شد. پس اسلام پیشگام در تامین حقوق زنان است.

رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ادامه گفت: درجمهوری اسلامی ایران الگوی جدیدی از جایگاه زن در جامعه ارئه شد که در آن زن در عین‎ حضورش در فعالیت های اجتماعی رعایت حقوق شرع مقدس را کرده و وظیفه اش رادر قبال خانواده و تربیت نسل اینده انجام میدهد‎ زیرا همانگونه که رهبر انقلاب اسلامی ایران فرموده است، خانواده اساس جامعه است و در صورتی که خانواده سالم باشد جامعه سالم خواهد بود‎.

در این همایش همچنین خانم شمیم خان رئیس بخش زنان شورای عالی مسلمان، خانم «زینب جمعه» از معلمین مدرسه «دارالهدی» و عضو «الزهرا فاندیشن»، خانم دکتر «ملال» رئیس دانشگاه اسلامی «مروگرو»، خانم «پیلی رجب» از موسسه «ولیعصر WIPAHS» و خانم «امبونی چکا» از شورای عالی مسلمانان سخنرانی کردند.