جمعی از طلاب نخبه مجتمع آموزش عالی فقه، به منظور آشنایی با دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران، از مرکز تحقیقات فضایی «دانشگاه علم و صنعت» و «مرکز فضایی البرز»، بازدید کردند.

به گزارشMuslimPressو به نقل از پایگاه خبری «جامعةالمصطفی»؛ طلاب مجتمع فقه، در بازدیدی سه ساعته، با فعالیت و دستاوردهای مرکز تحقیقات ماهواره ای دانشگاه علم و صنعت آشنا شدند و سپس، با حضور در مرکز فضایی البرز، از این مرکز نیز بازدید به عمل آوردند.

شایان ذکر است، سازمان فضایی جمهوری اسلامی ایران پس از تشکیل در سال ۱۳۸۴ با چند دانشگاه از جمله دانشگاه امیرکبیر، صنعتی شریف و علم و صنعت قرارداد همکاری در طراحی و ساخت ماهواره بست که مرکز تحقیقات فضایی دانشگاه علم و صنعت ایران در سال ۱۳۹۰ با افتخار اولین محصول فضایی خود به عنوان ماهواره ملی نوید علم و صنعت(NAVID - ST SAT) که توسط سربازان ولایت در سنگر علم و فناوری طراحی و ساخته شده است را به ملت بزرگ ایران تقدیم نمود.